Telefon Numaramız:

+90 (212) 671 80 45

Çalışma Saatleri:

09:00 - 18:00

E-posta Adresimiz

info@cahukuk.com

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Prof. Dr. Metin Günday'ın tanımlamasına göre: İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur.

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanırken , fonksiyonel anlamda kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiği olarak tanımlanmaktadır.

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde hukuk tekniği önem taşımaktadır. Zira idare hukukunda sürelere sıkı sıkıya bağlı olup sürelere riayet edilmediği hallerde uyuşmazlığın yargıya taşınması imkansız hale gelmekte, açılan davalar süre yönünden reddedilmektedir. Bu nedenle hukuka aykırı bir işlem ya da eylemle karşılatığınız zaman idare hukukuna hakim bir avukattan hukuki yardım almanız oldukça önemlidir.