Telefon Numaramız:

+90 (212) 671 80 45

Çalışma Saatleri:

09:00 - 18:00

E-posta Adresimiz

info@cahukuk.com

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku,  sağlık hizmeti alan (hasta) ile sağlık hizmeti veren hastane, tıp merkezi gibi sağlık kuruluşları ve bu kurum ve kuruşları denetlemekle görevli idare arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenen, hekim ve hasta yükümlülükleri ile haklarını belirleyen, ceza hukuku, idare hukuku ve borçlar hukuku kapsamında değerlendirilen bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku içerisinde yer alan, yanlış tanı, teşhis, tedavi bir başka anlatımla hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) sonucu hastanın tazminat talep etme, hatalı tıbbi uygulama yapan sağlık personeli hakkında idari ve adli şikayet bulunma hakkı, hukuk büromuz tarafından süratli bir şekilde yasal işlemler ile savunulmakta, hatalı tıbbi uygulama sonucu mağduriyeti bulunan hastanın mağduriyeti giderilmeye çalışılmaktadır.

Sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda öncelikle hastanın mağduriyetinin bulunup bulunmadığı anlaşmalı hekimlerimizce veya idari işlemler başlatılarak belirlenmekte böylece müvekkillerimizin hakları en etkin şekilde savunulmaktadır.