Telefon Numaramız:

+90 (212) 671 80 45

Çalışma Saatleri:

09:00 - 18:00

E-posta Adresimiz

info@cahukuk.com

MİRASÇILIK BELGESİ VE İPTALİ

MİRASÇILIK BELGESİ VE İPTALİ

Mirasçılık belgesi; murisin mirasçılarının kimler olduğu ve mirasçıların mirastaki paylarını gösterir bir belgedir. Bu belge hak sahipleri tarafından Noter veya Sulh Hukuk Mahkemesi'nden talep edilir.

Mirasçıların, altsoy ve eşten oluşması halinde pay miktarları toplumda pek çok kişi tarafından bilinmekte iken; üst soy, yan soy vd mirasçıların mirasta hak sahibi olmaları halinde mirasçılar tereddüte düşebilmektedir. Hem bu tereddütü ortadan kaldırmak hem de miras olarak taşınmaz ve tescile kayıtlı tereke kalması halinde mirasın hak sahipleri adına tescil işlemleri için mirasçılık belgesinin alınması gerekmektedir.

Mirasçılık belgesi mutlak olmayıp, mirasçılık belgesinde maddi veya hukuki hata olması yani  hak sahiplerinin mirasçılık belgesinde yer almaması, payların eksik gösterilmesi vb. hallerde mirasçılık belgesine itiraz edilebilir. Bu halde açılacak davaya mirasçılık belgesinin iptali davası denir. Ancak itiraz herhangi bir mirasçı tarafından değil ancak hukuki yararı bulunan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi halde açılan itiraz davası, dava şartları yokluğundan reddedilir.

Mirasçılık belgesini, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde hasım göstermeden açılırken, mirasçılık belgesinin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesi'nde taraf gösterilerek açılır. Bu dava  mirasçılık belgesinin iptalini isteyen kişi tarafından her türlü delil ispatlanabilir. Hâkim, itiraz veya iptali istenilen mirasçılık belgesini her türlü delil ile değerlendirir. Davanın yargılaması sürecinde tüm mirasçılara tebligat gönderilerek taraf teşkili sağlanır. 

Yargılama sonunda davacının iddialarında haklı olduğuna karar verilirse mirasçılık belgesi iptal edilir. İptal edilen mirasçılık belgesinin yerine yeniden bir mirasçılık belgesi düzenlenir.

Mirasçılık belgesinin iptali herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın her zaman istenebilir.

Aralık 2020
Av. Ayşe SÜZEK